Oh no! Where's the JavaScript? Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

Ostatnio aktualizowano: 05 kwietnia 2017

Automatyzacja dowolnych procesów inspekcji/audytów

Tworzenie dowolnych list kontrolnych dowolne definiowanie pytań wraz z  oczekiwanymi wartościami dla każdego pytania deklarowany jest próg powiadomień o przekroczeniu wartości (SMS/email inne systemy). Wielorakie typy pytań pozwalają na elastyczne kształtowanie list kontrolnych. od prostych TAK/NIE poprzez wartości procentowe, listy oczekiwanych elementów po zdjęcia i zbieranie danych, wyniki prezentowane dla pojedynczego audytu, całego systemu, i wszelakich opcji pośrednich.

Nowoczesna Stacja Monitorowania

Monitoring budynków, pojazdów, osób, strażników, środowiska, telewizji przemysłowej, automatów sprzedażowych, czasu pracy w jednym środowisku z pełnym wsparciem dla indywidualnych cech każdego z typów monitoringu. Konsole na SmartPhone dla grup interwencyjnych. Konsole na SmartPhone aplikacja klienta.
Śledzenie pozycji grup interwencyjnych na mapie. Zaawansowane mechanizmy kontroli funkcji zależnych od czasu (testy, otwarcia/zamknięcia, zmiany stanu, obchody, zgłoszenia pracowników ochrony, przypomnienia). Automatyczne wysyłanie SMS-ów i e-maili. I wiele innych.