Oh no! Where's the JavaScript? Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

Virtual Security System

Jesteśmy liderem w branży ochrony, który od ponad 15 lat przoduje na rynku systemów szybkiego wykrywania i zapobiegania niebezpieczeństwom. Oferujemy wysokiej klasy rozwiązania z zakresu detekcji ruchu, zdalnej wideoweryfikacji oraz ochrony perymetrycznej, które informują o zagrożeniach przed ich wystąpieniem, dając użytkownikom cenny  czas na odpowiednią reakcję i uniknięcie tragedii. W detekcji podejrzanych aktywności pomaga rozwiązanie takie jak Virtual Security System, które oferuje perymetryczne, wielomiejscowe zabezpieczenie obiektów oraz:
  • Analitykę obrazu zintegrowaną z systemami kamer termowizyjnymi CCTV
  • Wykrywanie i reakcja na naruszenia chronionej strefy
  • System nagłośnienia (komendy głosowe)
  • Natychmiastowa weryfikacja i identyfikacja intruza

Ochrona Perymetryczna

Pierwsza linia bezpieczeństwa wokół obiektu, która jest obwodową linią ochrony przed intruzami. Ochrona perymetryczna ma trzy role:
  • zapobieganie wtargnięciu przez intruza na chroniony teren
  • wykrycie intruza
  • wywołanie określonego działania
na takie zdarzenie we wszystkich tych trzech aspektach monitoring wideo zintegrowany z systemem alarmowym odgrywa znaczącą rolę.

Virtual Security System Thermal

Produkt ten jest dedykowany grupie odbiorców posiadających zamknięte przedsiębiorstwa, pozwalający na jednoczesne podniesienie standardów bezpieczeństwa przy jednoczesnej oszczędności nakładów na bezpieczeństwo tych firm. Poniżej  skrócony opis produktu ( zgodny z treścią oferty dedykowanej potencjalnym klientom). W czasach szukania oszczędności oraz minimalizacji kosztów a zarówno utrzymania bezpieczeństwa majątku Firmy na wysokim poziomie, proponujemy zamianę ochrony Fizycznej Obiektu na ochronę elektroniczną po przez wdrożenie system VIRTUAL SECURITY. Elementami systemu VIRTUAL SECURITY jest system alarmowy wewnętrzny zintegrowany z kamerami termowizji, cyfrowymi kamerami obrotowymi z zoom,  doświetlaczem podczerwieni do 100 m, rejestratorem ciągłego zapisu obrazu oraz systemem nagłośnienia dźwiękowego. Montaż w/w systemu na obiekcie oraz spójne zintegrowanie systemu alarmowego z systemem kamer CCTV umożliwia  operatorom stacji monitorowania podczas wzbudzonego alarmu natychmiastową weryfikację oraz identyfikację osób, które usiłują dostać się na chroniony obiekt.

System sam wykrywa naruszenie chronionej strefy wywołując alarm dźwiękowy, wysyłając sygnał do stacji monitorowania, jednocześnie kieruje automatycznie w naruszoną strefę kamery obrotowe, dyspozytor stacji monitorowania dzięki połączeniu internetowemu steruje kamerami obrotowymi za pomocą pulpitu sterującego, co umożliwia śledzenie potencjalnych sprawców zdarzenia oraz precyzyjne przekazanie tych informacji pracownikom grupy interwencyjnej na mobilne stacje Patrolowe. Jednocześnie dzięki systemowi nagłośnienia dźwiękowego dyspozytor może wydawać komendy (polecenia) głosowe osobom przebywającym na obiekcie np.: (OBIEKT CHRONIONY PROSZĘ O OPUSZCZENIE TERENU). Wszelkie informacje napływające ze stref monitorowanych są automatycznie rejestrowane, a w przypadku zdarzenia przekazywane przez operatora systemu do samochodowej grupy interwencyjnej, znajdującej się najbliżej miejsca zagrożenia. Zadaniem grupy jest dotarcie do miejsca  zdarzenia w najkrótszym czasie i podjęcia odpowiednich działań mających na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego. Jednocześnie operator systemu utrzymuje łączność z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji co gwarantuje  natychmiastowe wsparcie naszych sił przez Policję, jednostki Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, które w razie potrzeby zostają wezwane na miejsce zdarzenia.

Ponadto wdrożyliśmy nowoczesny system do monitorowania systemów zabezpieczeń obiektów, zarządzania energią na obiektach chronionych oraz zarządzania personelem naszych klientów co doprowadziło do znacznych redukcja kosztów  działalności gospodarczej ponoszonych przez naszych kontrahentów oraz zwiększenie przez nich zysków. Jako nie liczni w Polsce wdrożyliśmy mobilne Konsole Patrolowe Systemów Zabezpieczeń, które minimalizują czas dojazdu w miejsce zdarzenia  wyspecjalizowanych Grup Interwencyjnych. Obrazują dzięki wbudowanemu systemowi GPS lokalizację obiektu. Pracownicy ochrony mogą dokonać bezpośredniej weryfikacji osób znajdujących się na obiekcie a uprawnionych do przebywania dzięki  zaimplementowanych w mobilnej stacji zdjęciach osób mogących przebywać na obiekcie. Jako nie liczni w Polsce wdrożyliśmy mobilne Konsole Serwisowe dla pracowników działu technicznego na które spływają informacje o awariach systemów  zabezpieczeń minimalizując czas podjęcia czynności mających na celu usunięcie awarii i przywrócenie sprawności systemu ochrony. Jako nieliczni w Polsce wdrożyliśmy mobilne Konsole Klienta gdzie w jednej aplikacji nasz kontrahent ma umieszczone  zdarzenia obiektu, sygnały obiektu, weryfikację wideo kamer na obiekcie, możliwość zdalnego uzbrojenia systemu alarmowego, wezwania alarmowego GI np. Napad, Pomoc medyczna itp.

OFERTA SYSTEMU NOWOCZESNEJ OCHRONY OBIEKTU
start

administrator 23 maja 2017 3454 czytanie Drukuj