Oh no! Where's the JavaScript? Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

System alarmu pożarowego

Wykonujemy profesjonalne usługi w zakresie projektowania oraz montażu systemów sygnalizacji alarmu pożarowego oraz oddymiania.

  • Polon
  • Esser
  • Siemens
System Sygnalizacji Alarmu Pożarowego jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonego w obiektach majątku. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania oraz jednoczesne automatyczne powiadamianie jednostek straży pożarnej lub też wykonanie innych działań zmierzających do zmniejszenia skutków pożaru. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku oraz zminimalizowanie strat.

sys_alarm_poz

administrator 24 maja 2017 2321 czytanie Drukuj