Oh no! Where's the JavaScript? Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

Ochrona fizyczna

Ochrona Fizyczna

Bezpośrednia Ochrona Fizyczna, stała lub doraźna polegająca na stałym zabezpieczeniu chronionego mienia przez pracownika ochrony fizycznej, do którego obowiązków należy zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, przeciwdziałaniu powstawaniu szkód wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Uprawnień pracowników ochrony ściśle określa instrukcja bezpieczeństwa i jest uzależniona od specyfiki obiektu oraz wymagań kontrahenta.

administrator 24 maja 2017 2353 czytanie Drukuj